Mitä on Reiki?

Reiki ei ainoastaan paranna sairauksia, vaan se myös vahvistaa henkisiä kykyjämme, tasapainottaa mieltämme, tekee kehostamme terveen, ja siten auttaa meitä saavuttamaan onnellisuutta.
Ote Reikin perustajan Mikao Usuin muistokirjoituksesta

Katso myös: Reikin historiaa ja Reikin elämänohjeet

Reiki (Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä) on yksi maailman tunnetuimmista ja levinneimmistä täydentävistä hoitomuodoista. Reikin kehitti 1920-luvun alussa japanilainen Mikao Usui (1865-1926). Maailmalla Reiki-kurssin käyneitä on useita miljoonia, ja Suomessakin Reikiin kursseilla perehtyneitä on kymmeniä tuhansia. Suomeen Reiki saapui kanadalaisen Reiki-opettajan Wanja Twanin mukana vuonna 1985.

Itse arvostan Reiki-menetelmää erityisesti sen selkeyden, yksinkertaisuuden ja turvallisuuden vuoksi (Reikillä ei ole mahdollista hoitaa "väärin"). Useimmista hoitomuodoista Reiki eroaa erityisesti juuri sen suhteen, miten helppoa se on oppia - tai pikemminkin ottaa vastaan. Jo yhden viikonloppukurssin jälkeen jokainen voi hoitaa käsiensä kautta virtaavalla Reiki-energialla itseään ja toisia - koko loppuelämänsä ajan. Hoitaminen ei siis ole vain harvojen ja valittujen armolahja, vaan jokainen jota asia kiinnostaa voi sen taidon vastaanottaa Reikikurssilla.

Itse asiassa juuri Reiki-menetelmän yksikertaisuus ja "helppous" ovat sen suurimpia haasteita. Kuinka siis osata antaa arvoa asialle, johon yhteyden saadakseen ei tarvitse kamppailla ankarasti, tai esimerkiksi opiskella pitkiä aikoja? Reiki-kurssissa on kyse siis pikemminkin antautumisesta lahjan vastaanottamiseen, kuin varsinaisesta opiskelusta tai suorittamisesta. Toki kursseilla käydään läpi tiedollisiakin asioita kuten esimerkiksi se, miten Reiki-hoito käytänössä tapahtuu.

Rei ja Ki

Sana Reiki koostuu kahdesta tavusta. Tavu "Ki" saattaa olla monille näistä tutumpi, sehän löytyy esimerkiksi monien kamppailulajien nimestä (esim. Aikido). Se tarkoittaa kaikkialla läsnä olevaa universaalia elämänvoimaa - elinvoimaa. Muiden kulttuurien vastineita samalle termille ovat "chi" kiinalaisessa kulttuuripiirissä, sekä "prana" Intian kulttuurissa. Myös arabimaailmassa sama käsite tunnetaan nimellä "baraka".

Tavu "Rei" taas on merkityksiltään erittäin moninainen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi mieltä, sielua, henkeä, valoa, nöyryyttä, kiitollisuutta, valoa sekä pyhää viisautta ja rakkautta. Sanan "Reiki" voisi siis kääntää "elämänvoimaksi jota ohjaavat korkeampi viisaus ja henkiset lait".

Viritykset

Reiki-menetelmää ei voi oppia/vastaanottaa kirjoista, tai katselemalla internetissä olevia kuvia. Yhteyden Reiki-energiaan voi saada vain pätevän opettajan ohjaamien Reiki-viritysten kautta Reiki-kurssilla.

Nämä niin sanotut "viritykset" (japan. reiju) muodostavat Reikin ytimen sekä tärkeän ominaislaadun. Viritykset (joita I Reiki-kurssilla on neljä) ovat Usuin eteenpäin välittämään tietoon perustuvia pieniä initiaatioita. Reiki-opettajan ohjaamissa virityksessä kurssilaisen energiajärjestelmä avautuu ja puhdistuu niin, että hän voi sen jälkeen toimia Reikin kanavana itselleen ja muille.

Länsimaisessa ajattelussa se että jotain voisi oppia/vastaanottaa suoraan energiatasolla, voi tuntua vieraalta. Monissa muissa kulttuureissa ja henkisissä perinteissä (esim. tiibetinbuddhalaisuudessa) on kuitenkin varsin tavallista se, että suullisten opetusten lisäksi annetaan myös aiheeseen liittyvä initiaatio tai vihkimys. Asia ei ole täysin vieras myöskään kristinuskon piirissä.

Viritykselle on muitakin nimityksiä, kuten esimerkiksi "aktivointi". Aktivointi on sikäli täsmällinen termi tälle muutaman minuutin kestävälle tapahtumalle, että Reiki-virityksissa ei energiajärjestelmäämme "asenneta" mitään uutta. Viritysten/aktivointien myötä vain saamme uudelleen yhteyden synnyinlahjoihimme: kykyymme toimia parantavan energia kanavina sekä kykyymme olla yhteydessä oman sisäisen viisautemme kanssa.

Reiki oikeastaan vain muistuttaa meitä siitä mitä olemme aina oikeasti olleetkin: puhdasta valoa, iloa ja elinvoimaa. Jokaisella meistä on kuitenkin yleensä omat henkilökohtaiset haasteensa tätä kokemusta peittämässä...

Reiki on kanavointia

Reikin voi siis määritellä "hoitomenetelmäksi jota ohjaavat korkeampi viisaus ja henkiset lait". Hoitoa ohjaavat siis viisaus ja tietoisuus, ja hoitajan tarvitsee vain toimia niiden kanavana. Reikillä ei voi näin ollen siis hoitaa väärin, vaan se toimii aina hoidettavan parhaaksi.

Ajatus siitä että Reikiä käyttäessämme toimimme nimenomaan energian kanavina, on Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän kulmakiviä. Reiki-hoidossa hoidettava vetää itseensä kauttamme juuri sellaista energiaa, kuin hän sillä hetkellä tarvitsee oman kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa ja eheytymisensä edistämiseksi.

Reiki on turvallinen tapa tutustua parantavien energioiden maailmaan, koska sitä käyttäessämme emme ammenna omasta elinvoimastamme, vaan ainoastaan toimimme energian kanavina. Reiki-hoitoa antaessaan hoitaja saa energiaa samalla myös itse, ja hoidon jälkeen hoitajankin olo on yleensä rauhallinen ja energinen.

Hoidon aikana Reiki-hoitajan ei ole myöskään tarpeen yrittää suojata itseään "negatiivisilta" energioilta, niin kuin monissa muissa energiahoitomuodoissa suositellaan. Suojaus on osa Usuin luonnollisen parantamisen menetelmää.

Reiki-hoito

Reiki-hoidossa hoitaja kanavoi energiaa käsiensä kautta pukeissa olevaan hoidettavaan. Reiki ei ole hierontaa, vaan hoidettaessa käsiä pidetään paikallaan kevyessä kontaktissa eri hoitopaikoissa hoidettavan keholla. Reiki-kurssilla opitaan kuinka tehdään koko kehon kattava perushoito itselle ja toiselle. Perushoitotavasta voi kuitenkin poiketa, oman intuition mukaan vapaasti. Hoidon voi käytännössä tehdä hyvin monella eri tavalla, hoidettava voi olla esimerkiksi joko makuu- tai istuma-asennossa.

Reikihoito

Reikihoito hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti, ja se vaikuttaa hyvin monella tasolla. Paitsi että oireet saavat hoitoa, niin hoitoa saavat myös niiden syyt. Reikihoidon vaikutus voi mennä hyvinkin syville tasoille, poistaen kehostamme energiatukoksia ja epäpuhtauksia. Ei ole myöskään mitenkään harvinaista se, että hoidettava saa hoidossa omaa elämäänsä koskevia syvällisiä oivalluksia.

Yleisimpiä silminnähden havaittavia hoidon vaikutuksia ovat syvä rentouden tila ja yleinen hyvänolon tunne. Usein Reiki-energia tunnetaan hoidon aikana lämmön, kylmyyden, sykkeen tai energian liikkeen kokemuksina, ja joskus taas tuntemuksia ei rentoutumisen lisäksi juurikaan ole. On hyvä pitää mielessä se, että Reiki on aina hyvin henkilökohtainen ja kokemuksellinen asia. Ei siis ole olemassa vain yhtä tiettyä "oikeaa" tapaa kokea hoitajana tai hoidettavana oloa.

Reiki on yksi rentouttavimmista hoitomuodoista mitä tiedän, ja on hyvin yleistä että hoidettava nukahtaa hoidon aikana. Reiki-hoito kestää yleensä noin tunnin. Hoitoja on yleisesti saatavissa esim. luontaishoitoloista ja terapiakeskuksista, ja niiden hinnat vaihtelevat 25-50 euron välillä.

Reikillä on mahdollista hoitaa ja energisoida kaikkea elollista, siis myös esimerkiksi kotieläimiä ja kasveja.

Reiki-asteet

Reiki-menetelmä on jaettu asteisiin, joita perinteisessä länsimaisessa Reiki-opetuksessa on kolme. Se että Reikissä on olemassa eri asteita ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Reiki olisi etenemisen tai suorittamisen asia. Reiki-menetelmän, asiasisällöltään ja mahdollisuuksiltaan, hyvinkin loogisesti etenevät "asteet" yksinkertaisesti vain tarjoavat käyttöön uudenlaisia mahdollisuuksia ja työkaluja, käyttää Reikiä monipuolisemmin ja voimallisemmin. Jo I-asteen Reikissä riittää mahdollisuuksia ja haasteita vaikka loppuelämäksi.

I-asteen kurssilla tullaan Reiki-kavaviksi ja opitaan mm. se, kuinka hoidetaan itseä ja muita Reikillä. II-kurssilla kanavoitavan energian määrä kasvaa, ja mukaan tulee mahdollisuus suunnata Reikiä monipuolisemmin energiaa lähettämällä.

III Reiki-aste on opettaja-aste, jonka opiskelu opetuslinjassani tapahtuu kahdessa osassa yksityisopetuksena, ja kestää vuodesta aina useampiin vuosiin. Reiki-menetelmän perustaja Mikao Usui opetti kolmatta astetta myöskin kahdessa osassa. Ensimmäisen osan nimi oli shihan kaku (opettajaoppilas), ja jälkimmäisen shihan (opettaja).

I- ja II-asteiden välillä on hyvä kulua aikaa kahdesta kuuteen kuukautta, mielellään enemmänkin. Kokemus on osoittanut sen, että jotta osaisi ymmärtää, arvostaa ja täysipainoisesti vastaanottaa Reikin II-asteen opetukset, kannattaa omata kohtuullinen kokemus I-Reikin käytöstä.

Reiki henkisen kasvun työkaluna

Reikin voi myös nähdä laajemmin, kuin vain pelkästään täydentävänä hoitomuotona ja energiahoitomenetelmänä. Sen voi myös nähdä yleisemmin, yhteytenä elämäämme kokonaisvaltaisesti eheyttävän ja puhdistavan energian kanssa. Oman kokemukseni mukaan, Reiki on paitsi hoitomenetelmä, niin myös henkilökohtaisen kasvun korvaamaton työkalu. Vaikka Reiki-energiaan onkin suhteellisen "helppoa" saada yhteys, ja se on usein suhteellisen hienovaraisesti tunnettavissa, sillä voi aktiivisesti käytettynä olla elämäämme hyvinkin muutosvoimainen vaikutus.

Koska Reiki toimii aina ihmisen kokonaisvaltaisen tervehtymisen ja eheytymisen hyväksi, se saattaa tuoda tietoisuuteemme asioita ja prosesseja, jotka ovat elinvoimamme vapaan virtaamisen esteinä (esim. anteeksiantamattomia asioita). Nämä asiat vaikuttavat haitallisesti paitsi henkiseen hyvinvointiimme, niin myös fyysiseen terveyteemme.

Koska Reiki-menetelmään kuuluu olennaisena osana "Rei" (korkeampi viisaus ja ohjaus), Reikin pintaan nostattamat kasvuprosessit eivät, kokemukseni mukaan, kuitenkaan ole raskaampia kuin mitä olemme kulloisessakin elämäntilanteessamme valmiita kohtaamaan. Valinta on kuitenkin aina viime kädessä meillä: otammeko Reikin esiin tuomat kasvumahdollisuudet vastaan vaiko emme.

Reiki ei siis ole mikään ihmelääke, jonka avulla meistä käden käänteessä tulee valaistuneita ja ikuisesti onnellisia. Reiki kuitenkin tarjoaa meille loistavan tuen ja mahdollisuuden kasvaa rennommiksi, terveemmiksi ja onnellisemmiksi ihmisiksi. On sitten vain meistä kiinni käytämmekö tämän mahdollisuuden hyväksemme. Reikin (niin kuin kaikkien muidenkin työkalujen) hyödyllisyys on siinä, että sitä käyttää.

Katso myös: Reikin historiaa ja Reikin elämänohjeet

Sivun alkuun