Reikin historiaa

R

eiki-menetelmän kehittäjän Mikao Usuin (15.8.1865 - 9.3.1926) henkilöhistoriasta ja Reikin synnystä on ollut liikkeellä useita ja osittain toistensa kanssa ristiriitaisia versioita. Nykyisin on jo onneksi saatavissa jonkin verran tutkimukseen ja uusiin julkistettuihin lähteisiin perustuvaan tietoa. Erityisesti saksalaisen pitkään Japanissa asuneen Frank Arjava Petterin tutkimukset Reikin juurista ovat olleet uraa uurtavia.

Mikao Usui kehitti parantamismenetelmänsä 1920-luvun alussa meditaatiossa saamansa syvällisen henkisen kokemuksen jälkeen. Hän nimesi menetelmänsä Usuin luonnollisen parantamisen menetelmäksi (Usui Shiki Ryoho), ja sen käyttämän energian Reikiksi. Hän kuvasi Reikin vaikutuksia seuraavasti: ”Se tyynnyttää mielen, lisää elämäniloa sekä tekee kehon elinvoimaiseksi”.

Vuonna 1921 hän avasi ensimmäisen Reiki-vastaanottonsa Tokiossa, jossa hän antoi hoitoja ja piti kursseja uudesta hoitomenetelmästään. Seuraavana vuonna Usui perusti Usui Reiki Ryoho Gakkain (Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän seuran). Asiakasjoukkojen kasvettua suuriksi, hän rakennutti uuden klinikan Tokion ulkopuolelle Nakanoon 1925.

On esitetty arvioita siitä että Mikao Usui olisi vain löytänyt uudelleen jonkin ikivanhan, kauan kadoksissa olleen (mm. tiibetiläisen) hoitomuodon buddhalaisia pyhiä kirjoituksia tutkittuaan. Usui kuitenkin suoraan sanoo oppilailleen jakamansa Reiki-käsikirjan (Usui Reiki Hikkei) haastattelussa seuraavaa: " Ennen kaikkea Reiki on täysin alkuperäinen hoitomuoto, ja sitä ei voi verrata mihinkään muuhun (henkiseen) polkuun maailmassa."

Samaisessa haastattelussa hän jatkaa: "En saanut tähän parantamismenetelmään opetusta tai vihkimystä keneltäkään ihmiseltä maan päällä (...)". "Kun paastosin ja meditoin tunsin voimakkaan energian kosketuksen, ja mystisellä tavalla vastaanotin Reikin. Sattumalta minulle kävi selväksi että tietooni oli annettu henkinen parannusmenetelmä."

Samaan aikaan kuin Usui kehitti oman hoitomenetelmänsä, Japanissa oli olemassa useita muita energialla parantamisen suuntauksia, kuten esimerkiksi Tairedou ja Tenohira Ryouchi Kenkyukai. Se että hän niin nopeasti, ensimmäisen syvässä meditaatiossa saamansa Reiki-vihkimyksen jälkeen, ymmärsi tietoonsa tulleen energian arvon ja perusti oman menetelmänsä, kertoo mielestäni siitä että hän todennäköisesti tunsi myös joitain näistä muista menetelmistä.

Suurin osa näistä muista japanilaisista parantamisen menetelmistä katosi II maailmansodan jälkeen, koska tieto niiden eteenpäin viemisestä oli niin harvalla. Mikao Usui kuitenkin ajatteli, että Reiki-menetelmä kuuluu koko maailmalle. Hän toteaa Usui Reiki Hikkein haastattelussa: "Tapana on ollut, että menetelmän perustaja on pitänyt siihen liittyvät salaisuudet itsellään ja perheellään, eikä tietoa ole annettu ulkopuolisille. Tämä on kuitenkin vanhanaikaista ajattelua(...) Siksi haluan antaa tämän menetelmän vapaasti julkisuuteen ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi".

Usuin toive toteutui: Reiki-menetelmää harjoitetaan joka puolella maailmaa, ja se on nykyisin yksi maailman kaikkien aikojen levinneimmistä täydentävistä hoitomuodoista. Kymmenet miljoonat ihmiset ovat saaneet siitä hyötyä kehonsa ja henkensä tervehtymisessä ja ehetymisessä.

Mikao Usuin elämä

Mikao Usui syntyi vanhaan samurai-sukuun 15.8.1865 Yagon kylässä Yamgatan alueella Etelä-Japanissa. Hänen perheensä oli buddhalainen ja hän kävi nuoruudessaan luostarikoulua. Usui tunnettiin uutterana oppilaana ja kunnostautui mm. Qi Gongin harjoittelijana. Usui meni naimisiin Sadako Suzuki -nimisen naisen kanssa ja he saivat kaksi lasta.

Aikuisiällä hänen tiedetään huolehtineen sukunsa perheyrityksestä (vaatimattomalla menestyksellä), sekä toimineen mm. Tokion pormestarin palveluksessa. Hänet tunnettiin uupumattomana henkisenä etsijänä, ja eräässä elämänsä vaiheessa hänen kerrotaan eläneen Zen-munkkina. Hänen myös tiedettiin etsineen kiihkeästi vastauksia siihen miten parantaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja henkisesti.

Usui alkoi opettaa Reikiä julkisesti 1921, siis varsin myöhäisessä elämänvaiheessa. Vaikka hän vastusti tiukasti kaikenlaista mainostamista, hänen maineensa parantajana ja opettajana levisi nopeasti koko Japaniin. Erityisesti hänen toimintansa parantajana vuoden 1923 Tokion suuren maanjäristyksen yhteydessä teki häntä tunnetuksi. Usui saattoi antaa hoitoa neljälle ihmiselle kerralla, molemmilla jaloillaan ja käsillään, lopulta potilasjoukkojen kasvaessa suuriksi, hän lähetti viereisestä huoneesta Reikiä 25 ihmiselle kerrallaan!

Usui tuntui tehneen voimakkaan vaikutuksen aikalaisiinsa. Hänen oppilaansa ja seuraajansa Usui Reiki ryoho Gakkain johtajana Juzaburo Ushida kuvailee häntä seuraavasti: "Mikao Usui oli hyvin lämmin ja nöyrä luonteeltaan. Hän oli isokokoinen ja voimakas ja hänellä oli aina hymy huulillaan. Kun ongelmia ilmeni, hän pyrki aina löytämään ratkaisut niihin päättäväisesti ja kärsivällisesti. Hän piti lukemisesta ja hänellä oli laajat tiedot moninaisista aiheista".

Usui-sensei kuoli sydänkohtaukseen opetusmatkallaan Fukyaman kaupungissa 9.3.1926. Juzaburo Ushida kirjoitti mestarinsa muistokirjoituksessa seuraavasti: "Sellaista joka työskentelee uupumatta henkisen ja ruumiillisen kehityksensä eteen, tullakseen paremmaksi ihmiseksi kutsutaan suureksi sieluksi. Ne jotka käyttävät tätä suurta sieluaan opettaakseen hyödyllistä elämäntapaa ihmisten yhteiseksi hyväksi, kutsutaan Senseiksi (opettajiksi). Mikao Usui oli tällainen Sensei. Hän opetti Usuin luonnollisen parantamisen menetelmää, ja lukemattomat ihmiset tulivat hänen luokseen saadakseen hoitoa sekä Reikin suurta opetusta."

Reiki-menetelmän leviäminen

Ennen kuolemaansa Usui opetti Reikin I asteen (Shoden) yli 2000 ihmiselle, II asteen (Okuden) 30-50 henkilölle. Reikin kolmanteen eli opettaja asteeseen (Shinpiden) Usui vihki 20 ihmistä. Yksi Reikin opettaja-asteen saaneista henkilöistä oli entinen laivastoupseeri Chujiro Hayashi (1879- 1940).

Hayashi taas välitti Reikin III asteen vuonna 1938 Havaijin japanilaiselle naiselle nimeltä Hawayo Takata (1900-1980). Paljolti Takatan opetustyön tuloksena Reiki-menetelmä levisi Japanin ulkopuolelle, ja hänestä sai alkunsa Reikin tunnetuin läntinen opetuslinja. Takata opetti Reikiä ensin Hawaijilla ja sitten Yhdysvalloissa ja Kanadassa. 1970-luvulla ja 80-luvun alussa hän opetti Reikin opettaja-asteen 22 henkilölle.

Yksi näistä Takatan opettajaksi vihkimistä oli ruotsalaissyntyinen kanadalainen Wanja Twan, hän toi Reikin Suomeen vuonna 1985. Syyskuussa 1986 hän välitti Reikin opettaja-asteen kahdelle ensimmäiselle suomalaiselle, joista toinen oli Aila Norlamo (1922-2000). Norlamo taas oli oman Reiki-opettajani Leila Andessénin opettaja. Norlamo oli suomalaisen Reikin todellinen vaikuttajahahmo - hänellä oli yli sata opettajaoppilasta - ja hänen vaikutuksensa suomalaisen Reikin piirissä on edelleen vahva.

Toinen tunnettu läntinen opetuslinja on nimeltään Enersense , joka painottaa meditaation ja muiden henkisten harjoitusten merkitystä. Sen opetuslinja on Usui – Hayashi – Takeuchi – Takamori – Premaratna.

Usui ei koskaan koskaan nimittänyt itselleen virallista seuraajaa tai uutta opetuslinjansa jatkajaa. Japanissa ei siis tunneta Reikin yhteydessä termiä suurmestari (eng. grandmaster). Chujiro Hayashia ei siis koskaan nimetty sellaiseksi, hän oli vain yksi Usuin opettajaoppilaista. Näin ollen hän ei ole kyseistä arvoa voinut myöntää myöskään Hawayo Takatalle. Kaikki grandmaster-arvonimeä Reikin yhteydessä käyttävät, ovat siis enemmän tai vähemmän itse itsenä sellaisiksi nimittäneitä.

Länsimainen ja japanilainen Reiki

Pitkään Reikin piirissä on elänyt käsitys, että Hawayo Takatan Reiki-opetus olisi ollut identtistä Mikao Usuin alkuperäisten opetusten ja opetustavan kanssa. Viime aikaisten tutkimustulosten valossa on kuitenkin käynyt selväksi, että näin ei ollut.

Takatan Reiki-opettaja oli Chujiro Hayashi, joka erosi Usui Reiki Ryoho Gakkaista, ja perusti oman Reiki-suuntauksensa, Hayashi Shiki Reiki Ryohon. Takata siis oppi nimenomaan Hayashin suodattamaa tietoa Reikistä, ja hänen myös tiedetään edelleen itse tehneen huomattavia muutoksia Reiki-opetuksiinsa.

Takatan välittämää opetuslinjaa voi siis pitää nimenomaan länsimaisena versiona Reiki-menetelmästä, ei alkuperäisenä Usuin luonnollisen parantamisen menetelmänä. Oli varmasti järkevää ja välttämätöntäkin tehdä muutoksia, niin että Reikin opetukset voitaisiin ymmärtää paremmin länsimaisella mielenlaadulla. Varmaa mielestäni onkin, ettei Reiki-menetelmä olisi voinut levitä länteen alkuperäisessä muodossaan.

Lyhesti luonnehtien japanilainen Reiki on huomattavasti länsimaista intuitiivisempaa, ja se korostaa mm. hoitotapahtumassa hieman erilaisia asioita. Se sisältää myös suuren määrän erilaisia tekniikoita hyödyntää Reiki-energiaa, joita lännessä ei ole tunnettu ennen kuin vasta viime vuosina.

Sekä japanilainen että länsimainen tapa opettaa Reiki-menetelmää ovat varmastikin yhtä päteviä, ja molempien välittämä energia on taatusti täysin samaa. Mielestäni on kuitenkin hyödyllistä ja selventävää tietää näistä eroista, ja Reikin todellisista juurista. Nykyisin niin länsimainen, kuin japanilainenkin Reiki voivat hyötyä toistensa ominaislaaduista.

Reiki-tarinat

Eräitä edelleenkin sitkeästi eläviä tarinoita Mikao Usuin vaiheista on varmuudella onnistuttu todistamaan epätosiksi. Reiki-opettajat Frank Arjava Petter ja William Lee Rand ovat tutkimuksissaan todistaneet mm. sen ettei Usui koskaan ollut kristillisen lähetyskoulun rehtori, eikä hän koskaan opiskellut Chicagon yliopistossa, niin kuin on viime vuodet yleiseti kerrottu. Ei ole löydetty mitään todisteita siitä, että Usui olisi koskaan ollut kristitty.

Ei ole myöskään olemassa todellista näyttöä sille että Reiki ei olisi alkuperäinen hoitomenetelmä, vaan vain jokin muinainen parannustapa jonka Usui sitten löysi uudelleen.

On olemassa vahvat epäilyt siitä, että Hawayo Takata halusi näiden tarinoiden avulla tehdä Reiki-menetelmän helpommin lähestyttäväksi länsimaalaisille. Nykyisin ei kuitenkaan liene enää tarvetta jatkaa eteenpäin näitä paikkansapitämättömiksi todistettuja kertomuksia.

Katso myös: Reikin elämänohjeet ja Mitä on Reiki?


Lähteet:

Mikao Usuin muistokirjoitus

Englanninkielisestä käännöksestä (© Emiko Arai and Richard Rivard) artikelissa olevat otteet suomentanut Simo Ollila

Usui Reiki Hikkei

Englanninkielisestä käännöksestä (© Richard Rivard) artikelissa olevat otteet on suomentanut Simo Ollila

Lübeck, Petter, Rand: The Spirit of Reiki

ISBN 0-914955-67-5

Aila Norlamo: Elämän oppilapsi

ISBN 952-91-2721-9

Frank Arjava Petterin luento Helsingissä elokuussa 2005

© Simo Ollila 2006 - www.reikikurssit.fi

Sivun alkuun