Usein kysyttyjä kysymyksiä Reikistä

Millainen on ihanteellinen hoitotilanne?

Reiki-hoidon onnistuminen ei vaadi mitään erityisiä olosuhteita - Reikillä voi hoitaa aina ja kaikkialla. Hoitoa voi antaa istuvalle, seisovalle tai makaavalle. Sekä hoitaja että hoidon vastaanottaja kokevat Reikin yleensä erittäin rentouttavana ja mieltä rauhoittavana - lähes meditatiivisena kokemuksena. Jotta voisimme nauttia tästä mahdollisimman täysipainoisesti, kannattaa luoda kauniit ja rauhalliset olosuhteet hoidolle - silloin kun se on mahdollista.

Kaikkein rentouttavinta on vastaanottaa hoitoa makuuasennossa patjan tai hoitopöydän päällä. Kännykät kannattaa laittaa ennen hoidon alkua äänettömälle, ja muutenkin huolehtia siitä ettei tulisi häirityksi Reiki-hoidon aikana. Kannattaa esimerkiksi kertoa perheenjäsenille, ettei ole tavoitettavissa muihin asioihin tänä aikana. Hyvä idea on alussa sopia hoidettavan kanssa aikataulusta, ja siitä kuinka kauan hoidolle voi varata aikaa. Kello kannattaa asettaa niin että hoitaja näkee sen hoitaessaan vaivattomasti päätä kääntämättä.

Jos haluaa luoda erityistä tunnelmaa hoitotilaan, voi sytyttää vaikkapa kynttilän. Myös rentouttavan ja rauhallisen hoitomusiikin käyttö tuntuu useimmiten hoidettavista mukavalta. Tästäkin kannattaa kysyä hoidettavalta erikseen: haluaako hän musiikkia vai hiljaisuutta, sopiiko ehdotettu hoitomusiikki hänelle ja onko äänenvoimakkuus oikea. Aromalyhtyjen ja suitsukkeiden käytöstä kannattaa varmuuden vuoksi kysyä erikseen, etteivät esimerkiksi allergiat ole niille esteenä.

Sivun alkuun

Mitä pitäisi ajatella ereilaisista Reiki-suuntauksista?

Koska Reiki on yksi maailman tunnetuimmista täydentävistä hoitomuodoista, on ymmärrettävää että se on kehittynyt erilaisiin suuntiin, ja että sitä on käytetty pohjana "uusille" hoitomenetelmille. Osittain näen tässä ilmiössä myös kaupallisia tarkoitusperiä, saattaahan olla että uutta ja "entistäkin tehokkaampaa" Reiki-menetelmää voi olla helpompaa tehdä tunnetuksi. En kuitenkaan lähtökohtaisesti halua kritisoida Reikin pohjalle kehitettyjä uusia menetelmiä, ne voivat luonteeltaan sopia monille, ja uskon että useimmat niistä on kehitetty vilpittömistä lähtökohdista.

Joskus itseäni kuitenkin huvittaa, kun perinteisestä Reiki-opetuksesta käytetään nimitystä Usui-Reiki (tällä viitataan Reiki-menetelmän perustajaan Mikao Usuihin), ikään kuin se olisi vain yksi Reikin suuntaus muiden joukossa. On hyvä muistaa että perinteinen Reikihän on itsessään täydellinen ja kohta sadan vuoden aikana perusteellisesti testattu menetelmä. Kaikki Reiki on siis Usui-Reikiä. Reikin antamalle vakaalle pohjalle voi halutessaan lisätä uusia elementtejä, mutta ne eivät tee siitä sinänsä tehokkaampaa tai parempaa.

Sivun alkuun

Kuinka kauan Reikin oppimiseen menee?

Reiki-menetelmän saa käyttöönsä pätevän Reiki-opettajan ohjauksessa yhdessä viikonlopussa. Reiki-kurssin jälkeen jokainen sille osallistunut voi hoitaa itseään ja muita Reikillä loppuelämänsä ajan. Mitä enemmän Reikiä käytämme, sitä enemmän siitä opimme, ja tämä tietoisuutemme syveneminen kestää koko elämämme ajan.

Reiki on työkalu ja mahdollisuus joka auttaa meitä eheytymisemme ja parantumisemme polulla, jos siis käytämme sitä. Reiki-kurssille osallistuminen antaa kurssilaisten käyttöön mahdollisuuksia joita voi käyttää itsen ja muiden hoitamiseen. Se on sitten meistä itsestämme kiinni, käytämmekö tätä mahdollisuutta itsemme ja muiden hyväksi. Pelkkä kurssille osallistuminen ei siis yksin riitä.

Sivun alkuun

Ovatko kaikki energiahoidot Reikiä?

Reiki on energiahoito, mutta kaikki energiahoidot eivät ole Reikiä. Varmaankin siksi koska Reiki on niin suosittua ja laajalle levinnyttä, jotkut käyttävät Reiki-sanaa yleisnimityksenä healing- tai energiahoidoille. Tämä on väärinkäsitys. Reiki on selkeästi oma menetelmänsä energiahoitojen piirissä. Sen saa käyttöönsä Reiki-kurssilla pätevän opettajan ohjauksessa saatavien "viritysten" (japan. Reiju) kautta. Kuka tahansa asiasta kiinnostunut voi saada Reikin käyttöönsä, se ei vaadi mitään erityistaitoja.

Sivun alkuun

Mitä tulisi ottaa huomioon kun antaa reikihoitoa toiselle?

Hyvä periaate Reikillä hoidettaessa, on lähteä tilanteeseen hoidettavan ehdoilla. Kannattaa siis välttää ajatusta siitä että ilman muuta tietää parhaiten sen, millaiset olosuhteet hoidettava tarvitsee. On siis hyvä suoraan kysyä hoidettavalta esimerkiksi sitä, että haluaako hän peitteen päälleen, tai haluaako hän kuunnella musiikkia hoidon aikana. On myös hyvä varmistaa se että musiikki on oikeanlaista hoidettavalle. Jos hoitotilassa halutaan käyttää hajusteita (aromalyhtyjä tai suitsukkeita), siitä olisi hyvä kysyä etukäteen hoidettavalta.

Reiki-hoidon antaminen on aina myös ihmisen kohtaaminen, ja usein hoitoon tulevat (vaikka eivät olisi ihan tuttujakaan) ovat hyvin avoimia ja herkässä tilassa hoidon jälkeen, ja haluavat jakaa kokemuksestaan ja elämäntilanteestaan. Tämän vuoksi on hyvä alusta asti tehdä itselleen selväksi se, että hoitajalla on AINA vaitiolovelvollisuus hoitotilanteessa kuulemistaan asioista.

Jos mahdollista, hoitotilanteesta kannattaa tehdä mahdollisimman rauhallinen, ja huolehtia siitä että että hoito ei tule turhaan keskeytetyksi. Kannattaa siis laittaa puhelimet äänettömälle ja varata riittävästi aikaa hoitoon ja sen jälkeisiin keskusteluihin. Joskus hoidoissa tulee esiin erilaisia tunteita. Jos näin käy, on tärkeää antaa hoidettavalle tilaa niiden ilmaisuun, ja tunne siitä että niitä on hyväksyttävää ilmaista, ja että ne ovat osa hoitoprosessia. Useimmiten Reiki-hoidossa ihmiset kuitenkin vain rentoutuvat, ja nukahtaminenkin on hyvin yleistä. Hoito laittaa aineenvaihdunnan liikkeelle, joten hoidon päätteeksi hoidettavalle on hyvä tarjota raikasta vettä.

Sivun alkuun

Minkälaisia asioita hoitajan pitäisi ottaa huomioon Reiki-hoidon päätyttyä?

Reiki-hoidon jälkeen hoidettava on hyvin usein syvän rentouden tilassa, ja hän voi myös nukkua. Jos hoidettava nukkuu, niin häntä voi hoidon päätyttyä kevyesti ja hellävaraisesti herätellä. Hoidettavalle voi heti hoidon päätyttyä kertoa sen, että hän voi vielä hetken aikaa rentoutua hoitoalustalla, ja ettei hänen tarvitse ponnistaa sieltä välittömästi ylös.

Hoidettavalle on hyvä tarjota heti raikasta vettä juotavaksi. Hänelle voi kertoa, että hän on hoidon jälkeen energisoituneessa "hoitavassa tilassa" noin vuorokauden ajan. Tänä aikana kannattaa juoda paljon, koska hoidon seurauksen aineenvaihdunta kiihtyy. Hoidon jälkeen kannattaa myös kehottaa hoidon vastaanottanutta kuuntelemaan oman kehon toiveita tarkasti. Ihmiset saavat Reiki-hoidon aikana sellaista tasapainotusta ja hoitoa, kuin he sillä hetkellä tarvitsevat, ja tämä voi merkitä eri ihmisille erilaisia asioita. Jotkut voivat esimerkiksi energisoitua valtavasti, kun toisilla taas voi hoidossa purkautua syvää uupumusta, mikä täytyy purkaa nukkumalla.

Jos hoidettava haluaa puhua hoitokokemuksestaan, niin siitä on silloin hyvä keskustella. Hoidettava voi olla hoidon jälkeen hyvinkin herkässä ja avoimessa mielentilassa, ja siksi hoitajan tulee olla herkkänä ja tarkkana sen suhteen mitä kertoo omista tuntemuksistaan ja kokemuksistaan hoitajana. Varminta on vain toimia kuuntelevana osapuolena. Erityisesti neuvojen antamista silloin kun niitä ei ole pyydetty tulee välttää.

Sivun alkuun

Voinko Reikillä hoitaessa saada toisesta negatiivista energiaa?

Reikiä käyttävien ei tarvitse olla huolissaan "negatiivisen" energian saamisesta hoitojen yhteydessä. Osana Reiki-menetelmää on suojaus, jonka ansiosta hoidettavasta hoitajaan, tai päinvastoin, ei voi siirtyä mitään epäedullista. Joskus hoitojen yhteydessä, reikihoitaja voi kokea itsessään joitain tuntemuksia samoilla alueilla, joita on hoitamassa. Kyseessä on eräänlainen resonointi-ilmiö, ja se menee yleensä nopeasti ohi. Yleensä myös hoitajalla on annetun hoidon jälkeen energinen ja rauhallinen olo.

Joissain muissa energiahoitomuodoissa suositellaan mm. visualisoimalla tehtäviä "suojauksia" ennen hoitamisen aloittamista. Reikiä käytettäessä tämä ei ole tarpeen. Hyvin monien kokemus itse asiassa on sellainen, että kurssin jälkeen Reiki tuo mukanaan aikaisempaa paremman suojan yleisemminkin. Ennen paljon voimia ja energiaa vievät tilanteet, saattavat olla kurssin jälkeen helpompia kohdata.

Sivun alkuun

Voiko saattohoidossa olevia hoitaa Reikillä?

Kyllä voi, ja siitä onkin erittäin hyviä kokemuksia. Yhdysvalloissa ja Englannissa Reikiä käytetään muiden täydentävien hoitomuotojen ohella saattohoitokodeissa yleisesti. Reikin on todettu paitsi helpottavan koviakin kipuja, niin myös tuovan rentoutta ja helpottavan elämän loppumiseen liittyviä pelkotiloja. Reikin käytöstä saattohoitokodeissa on tehty erinomainen opaskirja: Reiki Energy Medicine (Libby Barnett, Maggie Babb, Susan Davidson).

Sivun alkuun

Voiko Reikiä käyttää meditaation yhteydessä?

Kyllä voi. Useimmat Reiki-hoidon saaneet ovat kokeneet sen, kuinka rentouttavaa Reiki voi olla. Rentous menee paitsi kehon, niin myös mielen tasolle. Myös hoitajana oleminen voi olla hyvin rentouttava ja meditatiivinenkin kokemus. Reikin voi hyvin yhdistää erilaisiin meditaatiomenetelmiin. Ennen kuin aloitat meditaation, voit tietoisesti aloittaa Reikin virrattamisen, ja sitten vain edetä meditaatioharjoitukseesi.

Sivun alkuun

Voiko Reikillä hoitaa myös itseä?

Kyllä voi. Aivan samaan tapaan kuin voimme Reiki-menetelmällä välittää hoitavaa ja rentouttavaa energiaa toisille, voimme välittää sitä itsellemme. Toiselta saatu Reiki-hoito on mukavaa siinä mielessä, että voimme siinä vain rentoutua ottamaan hoitoa vastaan. Itsehoito vaatii enemmän omaa aktiivisuutta, mutta sen hyvä puoli on taas se, että sitä on "aina saatavilla". Monet hoitavat itseään aina kun heillä on siihen mahdollisuus, esim. bussimatkojen ja erilaisten odotusaikojen aikana.

Hyvin monet Reiki-kurssin käyneet hoitavat itseään päivittäin Reikillä. Esimerkiksi aika ennen nukahtamista voi olla hyvä hetki itsehoitoon. Monet ovatkin saaneet Reikistä apua uniongelmiinsa. Reiki-kurssin jälkeisen noin kolmen viikon puhdistumisjakson aikana itsehoidot ovat erityisen tärkeitä ja hyödyllisiä.

Reikillä tehdyt itsehoidot voivat olla myös hyödyllinen keino päästä positiiviseen ja hyväksyvään suhteeseen oman kehomme kanssa, ja antaa itsellemme hoivaa, aikaa ja arvostusta. Olet sen arvoinen!

Sivun alkuun

Voiko kuka tahansa oppia käyttämään Reikiä?

Jotkut Reiki-kurssille tulevat tuntevat epävarmuutta siitä, että voivatko juuri he "oppia Reikin", ja saada Reikin mahdollisuudet käyttöönsä. Vastaukseni heille on tämä: kokemus on osoittanut että kaikki jotka Reiki-kurssille tulevat, voivat jo kurssin aikana ja sen jälkeen (loppuelämänsä ajan) käyttää Reikiä.

Kaikki kurssin käyneet voivat hoitaa Reikillä itseään sekä muita, ja hyötyä sen mukanaan tuomista henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksista. Reiki on siis mahdollisuus ja lahja, joka kuuluu kaikille ihmisille, jotka siitä ovat kiinnostuneita.

Sivun alkuun

Voiko myös raskaana olevaa hoitaa Reikillä?

Kyllä voi, ja näin kannattaakin tehdä. Reiki-hoidossa hoitoa saa tietysti myös äidin vatsassa oleva vauva. Hoitoa voi myöskin suoraan suunnata vauvalle, hoitamalla äidin vatsaa eri puolilta. Tämä voi olla hoitajallekin hieno kokemus. Monet raskaana olevat Reiki-kurssin käyneet antavat itse Reikiä vatsassaan olevalle vauvalle. Tämähän onnistuu helposti vain pitelemällä käsiä vatsan päällä.

Myös synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen Reiki voi olla korvaamaton apu. Lue erään äidin kokemuksia Reikin käytöstä raskauden aina ja synnytyksen aikana. Tulevat isät siis Reiki-kurssille!

Sivun alkuun

Voiko Reikillä vahingoittaa tai hoitaa väärin. Voiko jokin mennä pieleen, kun annan Reiki-hoitoa?

Ei voi. Tämä onkin yksi Reiki-menetelmän eduista ja lahjoista. Monilla hoitomenetelmillä on mahdollista jopa vahingoittaa hoidettavaa ilman pitkää alan harjoittelua ja opiskelua. Reikillä tämä ei ole mahdollista. Reiki onkin "koko kansan laji", ja hoitaja voi olla aina varma että hoito toimii hoidettavan kokonaisuuden hyväksi.

Reiki-sanan yksi mahdollinen käännös onkin: "parantava energia jota ohjaavat henkiset lait". Jokainen saa siis Reiki-hoidossa sellaista tasapainotusta ja eheytystä, kuin mitä sillä hetkellä itselleen tarvitsee. Hoitaessasi Reikillä voit olla varma että hoito toimii kokonaisvaltaisella tavalla hoidettavan parhaaksi. Tämä tekee Reiki-menetelmästä lempeän ja turvallisen hoitomuodon. Voit siis hoitaessasi vain luovuttaa Reiki-kätesi hoidettavan käyttöön, ja rentoutua nauttimaan energian virrassa olemisesta. Usein hoidon jälkeen myös hoitajan olo on energisoitunut ja levollinen. Reiki-hoito saattaa myös olla hoitajalle mieltä hiljentävä, meditatiivinen kokemus.

Sivun alkuun

Millä lailla Reiki eroaa muista täydentävistä hoitomuodoista kuten esimerkiksi akupunktiosta?

Niin Reikille kuin akupunktiollekin - ainakin perinteiselle - on yhteistä se, että niissä hahmotetaan ihminen energiajärjestelmänä. Molemmat menetelmät hoitavat ihmisen kokonaisuutta, eivät vain pelkkiä oireita vaan myös niiden syitä. Niiden metodeissa on toki suuriakin eroja.

Monista muista täydentävistä hoitomenetelmistä Reiki eroaa ehkä juuri helppoutensa ja yksinkertaisuutensa vuoksi. Jo viikonloppukurssi riittää siihen, että kurssilainen voi hoitaa itseään ja muita Reikin eheyttävällä energialla.

Reikin ydin ja tärkeä ominaislaatu parantamismenetelmänä on kurssilla saatavissa "virityksissä". Juuri näissä Reiki-opettajan kanavoimissa pienissä initiaatioissa, kurssilaisen energiajärjestelmä puhdistuu ja avautuu Reiki-energian kanavaksi. Viritysten osalta Reiki eroaa eniten esimerkiksi edellä mainitusta akupunktiosta.

Sivun alkuun

Voiko Reikiä käyttää yhdessä muiden hoitomuotojen kanssa?

Kyllä voi, ja näin tehdäänkin erittäin paljon. Reiki on yksi tunnetuimmista täydentävistä hoitomuodoista, ja sen käyttöön saaminen on verrattain helppoa. Tästä johtuen erittäin monilla erilaista hoitotyötä tekevillä on se käytössään. Tuntuukin siltä, että Reiki olisi eräänlainen "pohjakoulutus" monien muiden hoitomuotojen harjoittajille.

Esimerkiksi useilla shiatsu-, akupunktio, aromaterapia-, colonic- ja rosenterapiahoitajilla on myöskin Reiki käytössään. Muita hoitoja työkseen tekevien kokemus Reikistä on hyvin usein se, että se auttaa herkistymään hoidettavalle uudella tavalla. Reikin avulla esimerkiksi akupisteet ja meridiaanit saattavat löytyä entistä helpommin ja tarkemmin. Myös hoidettavat rentoutuvat sen avulla helpommin. Reikin on hyvin paljon koettu myös auttavan hoitajaa itseään jaksamaan vaativassa hoitotyössä.

Myös perinteisen lääketieteen piirissä toimivaa hoitohenkilökuntaa kuten hierojia, hammaslääkäreitä, fysioterapeutteja, lähihoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä käy reikikursseilla. Reikin käytöstä saattohoidossa ja kipujen lievittäjänä on myöskin erinomaisia kokemuksia. Englannissa reikihoitajia toimiikin jo tavallisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Sivun alkuun

Voiko Reikiä myös lähettää?

Kyllä voi, puhutaankin kaukoreikistä tai Reiki-lähetyksistä. Reikin II-asteen kurssilla opitaan kuinka Reiki-energiaa voi lähettää ihmisille jotka eivät ole läsnä samassa paikassa Reiki-hoitajan kanssa. II-kurssilla opitaan myös kuinka tehdään Reiki-lähetyksiä paitsi ihmisille, myös monipuolisesti muunkinlaisille kohteille kuten esimerkiksi oman tunne-elämän ja henkilökohtaisen kasvun asioille.

Sivun alkuun

Mitä ovat Reikin elämänohjeet?

Reikin perustanut japanilainen Mikao Usui halusi antaa Reiki-oppilailleen vakaan eettisen pohjan, ja siksi hän omaksui osaksi Reikiä viisi elämänohjetta. Ne ovat luonteeltaan yleisiä, eivätkä ne ole mihinkään yksittäiseen hengelliseen traditioon sidottuja. Reikin viisi elämänohjetta alkuperäisessä muodossaan ovat:

  • Juuri tänään älä vihastu
  • Juuri tänään älä ole huolissasi
  • Juuri tänään ole kiitollinen
  • Juuri tänään tee työsi tunnollisesti
  • Juuri tänää ole ystävällinen muita kohtaan

Lue lisää Reikin elämänohjeista ja niiden taustasta!

Sivun alkuun

Sopiiko Reiki myös (tosi)miehille?

Reiki-energialla ei ole sukupuolta. On kuitenkin totta että varsin usein Reiki-kursseilla naiset ovat osallistujista enemmistönä. Asiassa on kuitenkin tapahtunut aika huomattavaakin muutosta viime vuosina. Yhä useammat miehet ovat kiinnostuneet Reikin mahdollisuuksista hoitaa itseä ja läheisiä. Reiki-menetelmän tarjoamat henkilökohtaisen kasvun mahdollisuudet tuntuvat kiinnostavat yhä useampia miehiä. Miesten osuus kurssilaisista on siis nousussa.

Suomalaiselle miehelle varattu perinteinen rooli työkeskeisenä suoriutujana ja yksin pärjäävänä kaikkien käytännön alojen asiantuntijana on onneksi ollut viime vuosina murtumassa. Tämä mahdollistaa miehille vapaammin elämän runsauden kokemisen monista - uusistakin näkökulmista. Tätä aihetta miettiessämme kannattaa tietysti myös muistaa, että Reiki-menetelmän perustaja Mikao Usui oli varsin miehinen mies...;).

Sivun alkuun

Miltä Reiki-hoito tuntuu?

Reiki on hyvin kokemuksellinen asia. Kun saamme Reikihoitoa, vastaanotamme aina sellaista energiaa ja kokonaisvaltaista tasapainotusta kun kehomme ja mielemme sillä hetkellä tarvitsevat. Siksi kokemukset hoidossa saattavat vaihdella samallakin henkilöllä paljonkin kerrasta toiseen. Tämän vuoksi on vaikeaa sanoa mitään täysin yleispätevää siitä, miltä Reiki-hoidossa oleminen tuntuu.

On kuitenkin olemassa joitain yleisiä tuntemuksia, jotka usein toistuvat monilla hoidettavilla. Tällaisia ovat muun muassa lämpö, kuumuus, viileys, kihelmöinti, syke ja virtauksen tunne. Toisinaan hoitajan kädet saattavat tuntua uskomattoman kuumilta. Joskus hoidettava ei taas tunne mitään erityistä. Lähes aina hoidosta on kuitenkin seurauksena syvä rentous ja hyvänolontunne. Reiki onkin yksi kaikkein rentouttavimmista hoitomuodoista.

Sivun alkuun

Miten Reiki on syntynyt?

Reiki-menetelmän perusti japanilainen herrasmies nimeltään Mikao Usui (1865 - 1926). Mikao Usui kehitti parantamismenetelmänsä 1920-luvun alussa, vain neljä vuotta ennen kuolemaansa. Hän nimesi menetelmänsä Usuin luonnollisen parantamisen menetelmäksi (Usui Shiki Ryoho), ja sen käyttämän energian Reikiksi.

Usui kuvasi Reikin vaikutuksia seuraavasti: ”Se tyynnyttää mielen, lisää elämäniloa sekä tekee kehon elinvoimaiseksi”. Usui oli hyvin moderni ajattelussaan: hän ei halunnut pitää Reikin syvimpiä salaisuuksia vain omana ja perheensä tietona, niin kuin oli tapana tuon ajan Japanissa. Reiki onkin sittemmin levinnyt kaikkialle maailmaan, ja se on ollut jo pitkään yksi tunnetuimmista täydentävistä hoitomuodoista. Lue lisää Reikin synnystä ja historiasta!

Sivun alkuun

Voiko myös kasveja ja kotieläimiä hoitaa Reikillä?

Kaikkea elollista voi mainiosti hoitaa Reiki-menetelmällä. Sekä kasvien että koti- ja muiden eläinten hoitamisesta Reikillä on erittäin hyviä kokemuksia. Lue lisää eläinten hoitamisesta.

Reikiä voi hyvin soveltaa vaikkapa puutarhanhoitoon tai huonekasveista huolehtimiseen. Kodin kasveista voi pitää huolta esimerkiksi pitämällä Reiki-käsiä hetken aikaa kasvien kasteluvesiastian ympärillä ennen kastelua. Myös siemenet ja kukkien mullan voi mainiosti energisoida. Kasveja voi tietysti hoitaa Reikillä suoraankin.

Sivun alkuun

Ovatko kaikki energiahoidot Reikiä?

Maailmassa on valtava määrä erilaisia energialla hoitamisen muotoja. Reiki on energiahoitoa, mutta kaikkia energiahoidot eivät ole Reikiä. Reiki (Usuin luonnollisen parantamisen menetelmä) on selkeästi oma menetelmänsä parantavien ja eheyttävien energioiden kentässä.

Reikin kanavaksi voi tulla ainoastaan pätevän opettajan ohjauksessa Reiki-kurssilla. Reikin ydintä ovat kurssilla saatavat ns. "viritykset", joiden kautta kaikki halukkaat voivat tulla Reikin kanaviksi. Tämän jälkeen heillä on mahdollisuus hoitaa Reikin eheyttävällä energialla itseään ja muita loppuelämänsä ajan.

Sivun alkuun

Onko Reiki New agea?

Reiki on mielestäni pikemminkin Old Agea ;)... Mikao Usuihan kehitti Reikin eli Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän (japan. Usui Shiko Ryoho) jo 1920-luvun alussa.

Niin paljon kuin New Age on uusia ja tuoreita tuulia länsimaiseen ajatteluun tuonutkin, siihen liittyy mielestäni myös kyseenalaisia piirteitä. Eräitä näistä ovat kaupallisuus ja voimakas kulutusmentaliteetti. Tämä taas näkyy Reikin piirissä erilaisina "uusina" Reiki-suuntauksina. Lähes jokaiselle pinnalla olevalle New Age -ilmiölle - esimerkiksi kristallit, enkelit, keijukaiset, egyptiläinen Kuolemankirja - on tarjolla omat Reiki-lajinsa, jotka tarjoavat entistäkin "tehokkaampaa tai parempaa Reikiä"

Näkemykseni mukaan Reiki-nimen käyttöön näissä yhteyksissä liittyvät vahvasti kaupalliset motiivit, onhan Reiki maailman tunnetuin yksittäinen energiahoitomuoto. Alkuperäisen Usuin luonnollisen parantamisen menetelmän kanssa näillä ilmiöillä on useimmiten varsin vähän tekemistä. Sinänsähän nämä menetelmät saattavat olla täysin toimivia ja käyttäjilleen hyödyllisiä.

Sivun alkuun

Onko Reiki uskontoa?

Reiki ei ole uskontoa. Ihmisen ei tarvitse uskoa mihinkään erityiseen saadakseen Reikin "toimimaan". Edes hoidon vastaanottajan ei tarvitse uskoa Reikiin, ja silti hoito vaikuttaa. Reiki on yksinkertaisesti vain eräs energiahoitomuoto.

Tosin Reikin voi myös ymmärtää laajemmin yhteytenä kokonaisvaltaisesti käyttäjänsä elämää eheyttävään ja parantavaan energiaan. Yksi Reikin sivuvaikutuksista saattaa kylläkin olla syventynyt hengellinen kokemus, mikä sen laatu sitten itse kullakin sattuu olemaan.

Sivun alkuun

Miksi kirjoitat Reikin Isolla alkukirjaimella?

Niin kuin asian ymmärrän, Reiki on sen energian nimi jota Usuin luonnollisen parantamisen menetelmässä välitetään. Reiki on siis erisnimi, siksi iso alkukirjain. Useimmiten sanaa Reiki käytetään kuitenkin merkitsemään koko tätä Usuin luomaa parantamismenetelmää.

Sivun alkuun

Mitä ovat Reiki-asteet?

Reiki-menetelmä on jaettu asteisiin, joita perinteisessä länsimaisessa Reiki-opetuksessa on kolme. Se että Reikissä on olemassa eri asteita ei tarkoita sitä, että Reiki olisi jonkinlainen etenemisen tai suorittamisen asia. Reiki-menetelmän, asiasisällöltään ja mahdollisuuksiltaan, hyvinkin loogisesti etenevät "asteet" yksinkertaisesti vain tarjoavat käyttöön uudenlaisia mahdollisuuksia ja työkaluja, käyttää Reikiä monipuolisemmin ja voimallisemmin. Jo I-asteen Reikissä riittää mahdollisuuksia ja haasteita vaikka koko loppuelämäksi.

I-asteen kurssilla tullaan Reiki-kavaviksi ja opitaan mm. se, kuinka hoidetaan itseä ja muita Reikillä. II-kurssilla kanavoitavan energian määrä kasvaa, ja mukaan tulee mahdollisuus suunnata Reikiä monipuolisemmin energiaa lähettämällä. Energiaa voi lähetyksin suunnata paitsi ihmisille jotka eivät ole läsnä, niin myös erilaisille asioille.

III Reiki-aste on opettaja-aste, jonka opiskelu opetuslinjassani tapahtuu kahdessa osassa yksityisopetuksena, ja kestää vuodesta aina useampiin vuosiin. Reiki-menetelmän perustaja Mikao Usui opetti kolmatta astetta myöskin kahdessa osassa. Ensimmäisen osan nimi oli shihan kaku (opettajaoppilas), ja jälkimmäisen shihan (opettaja).

Sivun alkuun

Miksi et opeta I- ja II-Reiki-astetta samalla kurssilla?

Kokemukseni on osoittanut sen, että jotta ihminen osaisi ymmärtää, arvostaa ja täysipainoisesti vastaanottaa Reikin II-asteen opetukset, kannattaa hänen omata kohtuullinen kokemus I-Reikin käytöstä.

Toisen Reiki-asteen potentiaali ja mahdollisuudet ovat niin valtavat, ettei sen yhdistäminen samalle viikonloppukurssille I-Reikin kanssa mielestäni ole, ajan käytönkään kannalta, mielekästä. Uskon myös, että sillä että Mikao Usui alkuperin jakoi Reiki-menetelmänsä eri asteisiin, täytyy olla jokin merkitys.

I- ja II-asteiden välillä on mielestäni hyvä kulua kahdesta kuuteen kuukauteen aktiivista Reiki-aikaa, mielellään enemmänkin. Kiirettähän meillä ei ole...;)

Sivun alkuun